نحوه تعیین حداکثر چرخش پلاستیک در SAP

عکس‌های محراب اکراقنبری
محراب اکراقنبری

امتیازها: 2

نحوه تعیین حداکثر چرخش پلاستیک در SAP

سلام. پس از تحلیل تاریخچه ی زمانی در sap 2000 ، چگونه می توان حداکثر چرخش پلاستیک تیرها وستون ها رابرای یک قاب دوبعدی بتنی بدست آورد؟
بازدید: 139