مقاومت فشاری و کرنش گسیختگی

عکس‌های dante
dante

امتیازها: -8

مقاومت فشاری و کرنش گسیختگی

با درود و احترام آیا با داشتن مقدار کرنش گسیختگی و مقاومت فشاری میشه نمودار تنش و کرنش رسم کرد؟ و آیا تقسیم مقاومت فشاری بر کرنش گسیختگی به ما صلبیت میده؟ با سپاس فراوان
بازدید: 193