کد گزاری جدول کوچه

عکس‌های gareab
gareab
Vote down!

امتیازها: -5

امتیاز منفی شما ثبت شد

کد گزاری جدول کوچه

سلام قبلا شهرداری کدگزاری جدول کوچه را اشتباهی اعمال کرده وبعد از 14 سال اومده ومی خواهد جدول اشتباهی را کد گزاری جدید کنه درین صورت تنها خانه ی ضرر دیده خونه ماست که از فاصله جدول جوی کوچه با حیاط خونه ما 30 سانتی متر است من باید چه دلیلی بیاورم وچه کار کنم ومانعش بشوم ویا کجا وچه بگم؟
بازدید: 51