چرا فشار آب در بدنه سطح به صورت عمودی وارد میشود؟

عکس‌های Arash_F
Arash_F

امتیازها: -1

چرا فشار آب در بدنه سطح به صورت عمودی وارد میشود؟

بازدید: 21