نحوه بارگذاری سقف تیرچه در اجرا

عکس‌های Arashheydari
Arashheydari

امتیازها: -5

نحوه بارگذاری سقف تیرچه در اجرا

برای اجرا و بتن ریزی سقف دوم چند روز بعد از بتن ریزی سقف تیرچه ی اول میشه جکها رو رو سقف اول گذاشت و بتن ریزی انجام داد؟
بازدید: 39