ترسیم نمودار بار-نشست

عکس‌های ali.maleki.engineer@gmail.com
ali.maleki.engineer@gmail.com

امتیازها: -2

ترسیم نمودار بار-نشست

سلام برای ترسیم نمودار بار-نشست به ازای بارگذاری سطحی در پلکسیس سه بعدی کدام پارامترها مورد استفاده قرار میگیرد؟
بازدید: 50