نتایج fz در پلکسیس سه بعدی

عکس‌های ali.maleki.engineer@gmail.com
ali.maleki.engineer@gmail.com

امتیازها: 2

نتایج fz در پلکسیس سه بعدی

سلام در تعیین ظرفیت باربری پی سطحی به ازای بارگذاری سطحی مقادیر fz ثابت و برابر صفر است ولی به ازای نشست تحمیلی مقادیر fz متغیر و غیر صفر است. علت صف ماندن fz به ازای بارگذاری سطحی چیست ؟ باتشکر.
بازدید: 23