ضریب رواناب چیست

عکس‌های FATEME3473
FATEME3473

امتیازها: -6