نرمی سیمان

عکس‌های amirrrrr
amirrrrr

امتیازها: 1

نرمی سیمان

سلام...رابطه ی نرمی سیمان با دوام(ASR)و نرخ کرباسون در زمان نگهداری چگونه است ؟!
بازدید: 9