فرق کرنش واقعی با کرنش مهندسی چیه؟

عکس‌های Aref gavzan
Aref gavzan

امتیازها: -6

فرق کرنش واقعی با کرنش مهندسی چیه؟

سلام فرق کرنش واقعی با کرنش مهندسی چیه؟
بازدید: 1842