جایگزین کردن مهاربند ضربدری با مهاربند واگرا

عکس‌های sepehr
sepehr

امتیازها: -17

جایگزین کردن مهاربند ضربدری با مهاربند واگرا

برای یک ساختمان موجود از سمت نما (بیرون ساختمان) شاسی آسانسور اجرا شده است. موقع تخریب دیوار طبقات متوجه مهاربند های ضربدری دهانه مورد نظر میشن . به نظر شما راه حل چیست؟ ارتفاع طبقه: 4.27 عرض دهانه: 2.88 آیا جایگزین کردن مهربند ضربدری با مهاربند های واگرا با توجه به ارتفاع و عرض دهانه روش مناسبی است
بازدید: 404