مدلسازی قاب فولادی با مهاربند همگرا در SeismoStruct

عکس‌های amir.civil.structure
amir.civil.structure

امتیازها: -4

مدلسازی قاب فولادی با مهاربند همگرا در SeismoStruct

چه طور میشه در نرم افزار سایسمو استراکت در قسمتی از مهاربند، مقطع کاهش یافته با غلاف مدل سازی کرد؟غلاف برای عدم کمانش مقطع کاهش یافته است!!
بازدید: 29