تنظیمات تحلیل غیرخطی در قسمت آنالیز نرم افزار SeismoStruct

عکس‌های amir.civil.structure
amir.civil.structure

امتیازها: -16

تنظیمات تحلیل غیرخطی در قسمت آنالیز نرم افزار SeismoStruct

در نرم افزار سیسمو استراکت برای تحلیل غیر خطی در قسمت انالیز میشه هر دو گزینه run with linearity و non linearity را همزمان روشن گذاشت؟
بازدید: 58