خروجی گرفتن از SeismoStruct با برش پایه و تاریخچه زمانی

عکس‌های Gholamreza
Gholamreza

امتیازها: -13

خروجی گرفتن از SeismoStruct با برش پایه و تاریخچه زمانی

آیا راهی هست که خروجی نمودارمون در نرم افزار به جای دیسپلیتمنت و زمان خروجی ما برش پایه و تاریخچه زمانی باشه؟
بازدید: 57