مقايسه OpenSees Navigator با OpenSees و مدت زمان اجراي تحليل غيرخطي در آن

عکس‌های Navid Nojoomi
Navid Nojoomi

امتیازها: 13

مقايسه OpenSees Navigator با OpenSees و مدت زمان اجراي تحليل غيرخطي در آن

برنامه OpenSees Navigator تا چه حد از توانمندي هاي OpenSees را پوشش داده و انجام پروسه IDA روي يک ساختمان سه بعدي با ارتفاع متوسط با استفاده از اين نرم افزار چه مدتي به طول مي انجامد؟ حجم فايل خروجي تحليل هاي IDA و تاريخچه زماني و ... با اين نرم افزار در چه حدودي است؟ براي فراگيري OpenSees Navigator کدام منابع/مراجع را توصيه مي کنيد؟ مجموعه OpenSees Navigator و OpenSees چگونه ميزان چرخش مفاصل پلاستيک را به نمايش مي گذارد؟
بازدید: 262