ناگونیا بودن دیوار

عکس‌های mfcvl
mfcvl

امتیازها: -10

ناگونیا بودن دیوار

سلام راه اصلاح ناگونیا بودن دیوار یا بازشو چیست ؟
بازدید: 120