فرق نحوه ترکمتری اتصالات اتکایی و اصطکاکی چیست؟

عکس‌های mfcvl
mfcvl

امتیازها: -17

فرق نحوه ترکمتری اتصالات اتکایی و اصطکاکی چیست؟

سلام فرق نحوه ترکمتری اتصالات اتکایی و اصطکاکی چیست ؟
بازدید: 146