اگه بجای سنگ چینی پی نواری از آجرچینی استفاده شود، هزینه پی های دیوار چند برابر می شود؟

عکس‌های saeid330
saeid330

امتیازها: 1

اگه بجای سنگ چینی پی نواری از آجرچینی استفاده شود، هزینه پی های دیوار چند برابر می شود؟

بازدید: 53