برای اینکه خصوصیات زلزله را بر پاسخ ساختگاه بررسی کنم، آیا باید حتما زلزله روی سنگ بستر را بگیرم یا می شود از سایت پییر زلزله روی سطح خاک را بگیرم بعد در نرم افزار deepsoilبرروی خاک مورد نظرم اعمال کنم؟

عکس‌های khalaj
khalaj

امتیازها: 25

برای اینکه خصوصیات زلزله را بر پاسخ ساختگاه بررسی کنم، آیا باید حتما زلزله روی سنگ بستر را بگیرم یا می شود از سایت پییر زلزله روی سطح خاک را بگیرم بعد در نرم افزار deepsoilبرروی خاک مورد نظرم اعمال کنم؟

حال اگر زلزله سنگ بستر را بخواهم باید از کجا دانلود کنم ؟ممنون می شم راهنماییم کنید. باتشکر.
بازدید: 151