با سلام آیا استفاده از شیوه دال پیش تنیده پس کشیده در فونداسیون های رادیه جهت کاهش هزینه معقول و منطقی می باشد ؟

عکس‌های هاتف کاتبی
هاتف کاتبی

امتیازها: 21

با سلام آیا استفاده از شیوه دال پیش تنیده پس کشیده در فونداسیون های رادیه جهت کاهش هزینه معقول و منطقی می باشد ؟

بازدید: 100