سه نوع اصلی از تقویت کننده‌ها که در فرآیند پیش تنیدگی استفاده می‌شوند، کدام هستند؟

عکس‌های alibanaei
alibanaei

امتیازها: 16

سه نوع اصلی از تقویت کننده‌ها که در فرآیند پیش تنیدگی استفاده می‌شوند، کدام هستند؟

بازدید: 70