حداقل زمان ممکن برای جاگذاری تیرچه ی بتنی روی پلها؟

عکس‌های Arashheydari
Arashheydari

امتیازها: -7

حداقل زمان ممکن برای جاگذاری تیرچه ی بتنی روی پلها؟

حداقل زمان ممکن برای جاگذاری تیرچه ی بتنی روی پلها چند روز بعد از خارج کردن از قالب و عمل اوری هست؟.متوسط دما ۲۵ درجه
بازدید: 7