ایتبس: برش پایه در حالت استاتیکی

عکس‌های raha67
raha67

امتیازها: -4

ایتبس: برش پایه در حالت استاتیکی

ایتبس: چرا سازه در حالت استاتیکی در جهت X هم fx و هم fy نیرو میگیرد در صورتی که fy باید صفر باشد در جهت y هم به همین صورت تصویر به پیوست ارسال شده است
بازدید: 25