پارامتر وزن در نرم افزار پلکسیس

عکس‌های پویا
پویا

امتیازها: 3

پارامتر وزن در نرم افزار پلکسیس

دوستان من برای یکی از مدلسازی هام مجبورم یک سازه بتنی در پلکسیس مدل کنم یکی از المان ها ستون بتنی است که به صورت plate مدل شده ولی در قسمت وارد کردن پارامتر ها برای وزن (w) سوال دارم مثلا اگه ابعاد ستون بتنی نیم متر باشه وزن ستون چگونه لحاظ میشه؟ اصولا باید حجم ستون ضرب در وزن مخصوص بتن تقسیم بر فاصله آکس ستون ها باشه ولی حجم ستون چطوری محاسبه میشه ؟ سطح مقطع ستون ضربدر ارتفاع یک طبقه؟ یک متر؟ یا ارتفاع سازه؟
بازدید: 40