برنامه محاسبه دیوار نسبی

عکس‌های kiaparsa
kiaparsa

امتیازها: 3

برنامه محاسبه دیوار نسبی

سلام در برنامه محاسبه دیوار نسبی، فرمت سلول های طول دیوار و فاصله دیوار تا محور درست نیست و قابل ویرایش هم نیست
بازدید: 66