درخواست انجام پروژه با Flac3d

عکس‌های ahmadgigs86
ahmadgigs86

امتیازها: 9

درخواست انجام پروژه با Flac3d

i need to simulate pile in liquefiable soil under earth quake motion using Flac3D
بازدید: 61