کار با نرم افزار allpile

عکس‌های kmz.amin
kmz.amin

امتیازها: 0

کار با نرم افزار allpile

با سلام برای پروژه ای نیازمند تعیین ظرفیت باربری جانبی شمع هستم (مقاطع بحرانی ممان و برش) . در این خصوص پیشنهاد کار با نرم افزار allpile را داشتم ولی متاسفانه نمی دانم برای تخمین اولیه چه نیروهایی را باید در این مرحله از کار که هیچ نیرویی مشخص نیست در نرم افزار قرار دهم تا بتوانم نمودارها را رسم کنم
بازدید: 55