نشست تحکیمی خاک در نرم افزار آباکوس

عکس‌های Z.p.as
Z.p.as

امتیازها: 13

نشست تحکیمی خاک در نرم افزار آباکوس

سلام..مدل من یک خاک دولایه که بخشی از این خاک آب هست میباشد،هدف به دست آوردن نشست خاک است تمامی مراحل و run مربوطه انجام شده. مشکل اینگونه است که جوابهایی که برای نشست خاک از مدل به دست آمد با جوابهای منبع اصلی مطابقت ندارد.. مشکل چه چیزی میتواند باشد؟؟
بازدید: 30