سوال در خصوص عملکرد نرم افزار QUal2k

عکس‌های parsa1397
parsa1397

امتیازها: 9

سوال در خصوص عملکرد نرم افزار QUal2k

آیا این نرم افزار قابلیت ارزیابی زیست محیطی شبکه را زهکشی دارد؟
بازدید: 21