نحوه تعیین سختی جانبی قاب

عکس‌های Ho-So
Ho-So

امتیازها: 1

نحوه تعیین سختی جانبی قاب

سلام و درود سختی جانبی قاب 12EI/h3 از کجا اومده؟ چون در فرمول 3EI/L3 هست اما اون 12 از کجا اومده؟
بازدید: 85