صحت سنجی ظرفیت باربری شمع با Plaxis

عکس‌های ناشناس
ناشناس

امتیازها: -3

صحت سنجی ظرفیت باربری شمع با Plaxis

برای صحت سنجی در مورد گذر زمان بر ظرفیت باربری شمع کوبشی در نرم افزار پلکسیس اگر امکان دارد توضیح فرمایید
بازدید: 111