کلید واژه جامع برای ورود به حرفه بهتره یا کلید واژه جدا تهیه کنم

عکس‌های sasannn
sasannn

امتیازها: -24

کلید واژه جامع برای ورود به حرفه بهتره یا کلید واژه جدا تهیه کنم

سلام برای ورود به حرفه کلید واژه جامع تهیه کنم یا برای ازمون نظارت کلید واژه نظارت و... تهیه کنم?! یعنی فرق دارن باهم??!
بازدید: 161