چگونگی بارگذاری یک تانک تحت فشار همراه با نیروی زلزله با ANSYS workbench

عکس‌های mehrdadghodsi
mehrdadghodsi

امتیازها: 10

چگونگی بارگذاری یک تانک تحت فشار همراه با نیروی زلزله با ANSYS workbench

به نام آنکه جان را فکرت آموخت بادرود سوالاتی در مورد ماژول ترانزیینت استراکچال و نحوه کار با آن قسمت ورک بنچ دارم چگونگی بارکذاری یک تانک تحت فشار همراه با نیروی زلزله که میخواهیم به صورت نوسانات یک شتابنگاشت به آن وارد کنیم و کلا نحوه تنظیمات مربوط به این دو دسته نیرو که یکی استاتیکی و یکی ارتعاش گذرا که یکی پس از دیگری باید اجرا شود لطفا تقاضا دارم بنده را یاری فرمایید
بازدید: 54