ضخامت دال راه پله

عکس‌های alim65
alim65

امتیازها: -1

ضخامت دال راه پله

حداقل ضخامت دال راه پله چه مقدار است و طبق کدام بند مقررات ملی است؟
بازدید: 54