ضخامت دال راه پله

عکس‌های alim65
alim65
Vote up!

امتیازها: 5

امتیاز مثبت شما ثبت شد

ضخامت دال راه پله

حداقل ضخامت دال راه پله چه مقدار است و طبق کدام بند مقررات ملی است؟
بازدید: 1254