مشکل در نمایش درصد خاموت صفر در ETABS

عکس‌های fat_torabi
fat_torabi

امتیازها: -9

مشکل در نمایش درصد خاموت صفر در ETABS

در پروژه بتن در etabs انجام تحلیل سازه بتنی واحد را سانتی متر کردم اما مساحت خاموت برشی برای ستونها و هم تیرها را صفر میده فقط یکی یا دو ستون اون هم خیلی کم مثلا 0.007 هست اشکال کار کجاست درصد آرماتور نیز در حد استاندارد هست و دریفت سازه هم جواب میده
بازدید: 1610