نحوه ترسیم منحنی شکنندگی

عکس‌های nimahaj
nimahaj

امتیازها: -22

نحوه ترسیم منحنی شکنندگی

با عرض ادب و احترام . برای ترسیم منحنی شکنندگی و توابع احتملاتی کاربردی از چه آیین نامه ای و چه ویرایشی بروزی می توان استفاده کرد ؟

بازدید: 288