نحوه مدلسازی دو مقطع در حالت برخورد احجام در TEKLA

عکس‌های Yousef54
Yousef54

امتیازها: 2

نحوه مدلسازی دو مقطع در حالت برخورد احجام در TEKLA

چگونه می توانم دو مقطع لوله و چهار گوش را به واسطه برخورد احجام در تکلا استراکچر به هم متصل کنم و سپس المان اضافه شده را گسترش دهم تا از ورق با ضخامت دلخواه ایجاد کنم ؟
بازدید: 30