کمک برای حل تمرینات دینامیک سازه هاو تئوری الاستیسیته

عکس‌های ali@z
ali@z

امتیازها: 2

کمک برای حل تمرینات دینامیک سازه هاو تئوری الاستیسیته

با سلام احتراما در خصوص حل تمرینات مربوطه به دروس دینامیک سازه ها و تئوری الاستیسیته رشته کارشناسی ارشد عمران سازه بنده را راهنمایی نمایید
بازدید: 1777