ایا دهانه سقف کرومیت با سقف تیرچه بلوک یکی است؟

عکس‌های ahmafreza
ahmafreza

امتیازها: -4

ایا دهانه سقف کرومیت با سقف تیرچه بلوک یکی است؟

ایا دهانه سقف کرومیت با سقف تیرچه بلوک یکی است؟
بازدید: 48