سطح بتن پیاده رو باید جاروکش باشد یا لیسه ای و چرا ؟

عکس‌های mfcvl
mfcvl

امتیازها: -2

سطح بتن پیاده رو باید جاروکش باشد یا لیسه ای و چرا ؟

سطح بتن پیاده رو باید جاروکش باشد یا لیسه ای و چرا ؟
بازدید: 156