برای لحاظ اثر پی دلتا در ایتبس از چه ترکیب باری باید استفاده کرد؟

عکس‌های hamedfarahabady
hamedfarahabady

امتیازها: -14

برای لحاظ اثر پی دلتا در ایتبس از چه ترکیب باری باید استفاده کرد؟

بازدید: 1678