برای لحاظ اثر پی دلتا در ایتبس از چه ترکیب باری باید استفاده کرد؟

عکس‌های hamedfarahabady
hamedfarahabady
Vote up!

امتیازها: -14

امتیاز مثبت شما ثبت شد

برای لحاظ اثر پی دلتا در ایتبس از چه ترکیب باری باید استفاده کرد؟

بازدید: 3876