تحلیل و مدل ساختمان بنایی غیرمصلح سنگی در سایزمواستراکت

عکس‌های sherko
sherko

امتیازها: -4

تحلیل و مدل ساختمان بنایی غیرمصلح سنگی در سایزمواستراکت

در سایزمواستراکت میشه ساختمان بنایی غیرمصلح سنگی را تحلیل و مدل کنیم؟

ممنون

بازدید: 18