مدول الاستیسیتۀ بتنی با مقاومت فشاری 302.5kg/cm2 چقدر است؟

عکس‌های حبیب965
حبیب965

امتیازها: 0

مدول الاستیسیتۀ بتنی با مقاومت فشاری 302.5kg/cm2 چقدر است؟

مدول الاستیسیتۀ بتنی با مقاومت فشاری 302.5kg/cm2 چقدر است؟

بازدید: 12