مدول الاستیسیتۀ بتنی با مقاومت فشاری 302.5kg/cm2 چقدر است؟

عکس‌های حبیب965
حبیب965

امتیازها: -1

مدول الاستیسیتۀ بتنی با مقاومت فشاری 302.5kg/cm2 چقدر است؟

مدول الاستیسیتۀ بتنی با مقاومت فشاری 302.5kg/cm2 چقدر است؟

بازدید: 13