سوال در مورد مبحث مورد استفاده در آموزش نرم افزار

عکس‌های M-A
M-A

امتیازها: 3

سوال در مورد مبحث مورد استفاده در آموزش نرم افزار

با سلام فیلم زیر بر مبنای کدام ویرایش مبحث نهم تهیه شده است؟ فیلم آموزشی صفرتاصد ETABS 2016 برای ساختمان بتنی با زبان ساده مطابق با ویرایش چهار ۲۸۰۰
بازدید: 37