مدرک Hse فنی حرفه ای مورد تأیید نظام مهندسی هست؟

عکس‌های Sasantak9
Sasantak9

امتیازها: -1

مدرک Hse فنی حرفه ای مورد تأیید نظام مهندسی هست؟

سلام مدرک Hse فنی حرفه ای مورد تأیید نظام مهندسی هست ؟ ؟! برا پروژه ساختمانی
بازدید: 12