راهنمایی در خصوص طراحی ستون CFT در ETABS

عکس‌های afshincheshmehnour
afshincheshmehnour

امتیازها: -8

راهنمایی در خصوص طراحی ستون CFT در ETABS

طراحی کامل در ایتبس انجام نمیشه اما ستون cft جدا طراحی کامپوزیت میشه تیرها همینطور اما طراحی کامل نمیشه
بازدید: 126