برای پیشامدگی بیش از ۱.۲۰ در تیر ریزی چه کاری انجام میدهیم؟

عکس‌های Ng
Ng

امتیازها: -1

برای پیشامدگی بیش از ۱.۲۰ در تیر ریزی چه کاری انجام میدهیم؟

سلام برای پیشامدگی بیش از ۱.۲۰ در تیر ریزی چه کاری انجام میدهیم؟
بازدید: 37