خاکریزی خاک و اندازه گیری نشست در زمان مشخص

عکس‌های علیرضا نوده
علیرضا نوده

امتیازها: 20

خاکریزی خاک و اندازه گیری نشست در زمان مشخص

در نرم افزار flac 2d با ایجاد خاکریزی بصورت لایه به لایه چگونه می توان در یک بازه زمانی مشخص مقدار نشست خاکریزی را بدست آورد؟
بازدید: 41