منظور از اثر کلکتور چیست؟

عکس‌های vahid_mobini
vahid_mobini

امتیازها: 0

منظور از اثر کلکتور چیست؟

ستونکی در بام مربوط به خرپشته طراحی شده است و کنترلر بررسی اثر کلکتور را روی تیر زیر آن خواسته است .
بازدید: 278