چگونه در SeismoStruct تیر FRP اضافه کنم؟

عکس‌های سولماز خوشکلام
سولماز خوشکلام

امتیازها: -21

چگونه در SeismoStruct تیر FRP اضافه کنم؟

با سلام چگونه در نرم افزار seismostruct به تیر frp اضافه کنم

بازدید: 68